Fiiller

 

брать almak 
бросать fırlatmak 
быть olmak 
быть должным zorunda olmak 
веселиться eğlenmek 
видеть görmek 
выбирать seçmek 
говорить konuşmak 
гореть yanmak 
давать vermek 
делать yapmak 
делать yapmak 
думать düşünmek 
ждать beklemek 
жить oturmak 
забывать unutmak 
зависеть bağlı olmak 
закрывать kapatmak 
замечать farketmek 
занимать yerini almak 
заснуть uyuya kalmak 
иметь sahip olmak 
искать aramak 
использовать kullanmak 
исчезать kaybolmak 
класть koymak 
копать kazmak 
курить sigara içmek 
надеяться ummak 
найти bulmak 
накрывать kaplamak 
наливать dökmek 
начинать başlamak 
нести taşımak 
носить giymek 
нуждаться в ihtiyacı olmak 
одевать giymek 
окружать kuşatmak 
описывыть tasvir etmek 
отвечать cevap vermek 
пахнуть koklamak 
писать yazmak 
плакать ağlamak 
подметать süpürmek 
получать almak 
понимать anlamak 
посылать yollamak 
потратить harcamak 
предлагать önermek 
предпочитать tercih etmek 
принадлежать ait olmak 
приносить getirmek 
прятать saklamak 
пытаться yapmaya çalışmak 
распространять yaymak 
растягивать uzatmak 
сидеть aoturmak 
складывать katlamak 
слушать dinlemek 
слышать duymak 
смотреть bakmak 
сохранять saklamak 
спать uyumak 
спрашивать sormak 
становиться olmak 
ударить vurmak 
уходить gitmek 
чинить tamir etmek 
читать okumak 
беспокоить rahatsız etmek 
беспокоиться о ... hakkında kaygılanmak 
бить vurmak 
болтать muhabbet etmek 
вгонять в скуку sıkmak 
верить inanmak 
возвращать geri vermek 
встречать buluşmak 
вытирать silmek 
гнуть eğritmek 
говорить свободно akıcı konuşmak 
добиться успеха başarılı olmak 
драться kavga etmek 
дуть üflemek 
жаловаться şikayet etmek 
желать istemek 
запрещать izin vermemek 
захватывать ele geçirmek 
защищать savunmak 
знать bilmek 
изменять değiştirmek 
красть çalmak 
ломать kırmak 
мочь yapabilmek 
мыть yıkamak 
надоедать rahatsız etmek 
наполнять doldurmak 
не подчиняться tabi olmamak 
обещать söz vermek 
обманывать kandırmak 
обозначать anlamına gelmek 
объяснять anlatmak 
опустошать boşaltmak 
отвечать cevaplamak 
отпускать bırakmak 
ошибаться hata yapmak 
повторять tekrarlamak 
подчиняться tabi olmak 
позволять izin vermek 
помнить ... hatırlamak 
привыкать к alışmak 
приглашать davet etmek 
присоединить eklemek 
проверять kontrol etmek 
просыпаться uyanmak 
проходить olmak 
разворачивать açmak 
разделять bölmek 
разрывать koparmak 
расслабляться rahatlamak 
ронять düşürmek 
скучать sıkılmak 
следовать takip etmek 
создавать yaratmak 
спасать kurtarmak 
сушить kurutmak 
терять kaybetmek 
тонуть boğulmak 
трясти sallamak 
уговаривать ikna etmek 
удалять kaldırmak 
хмурить брови kaşları çatmak 
хотеть istemek 
шутить şaka yapmak 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !